Advertise With Us
สมาคมผู้ประการรถเครน

Board

ซื้อ-ขายรถเครน/อะไหล่

 

เช็คอีเมล์

 
 
 
 
 
39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-743-1655

085-600-3640
038-703-172
 
 

สรุปภารกิจ งาน และกิจกรรมของสมาคมวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
ร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก


วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
บริษัท TADANO JAPAN ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบการรถเครน เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท


วันที่ 4 เมษายน 2557
ร่วมประชุมกับกรมการขนส่งทางบก


วันที่ 28 มีนาคม 2557
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานทรานสปอร์ตเซอร์วิสเอเซีย 2014 วันที่ 22 มีนาคม 2557
ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมโลจิสติสและขนส่งภาคใต้
ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก จังหวัดสระบุรี โดยมีบริษัท ทาดาโนเจแปน เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานร่วมงานนอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2556 ณ สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมขนส่งภาคอีสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 
ร่วมประชุมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
และมอบเงินสนับสนุน 30,000 บาท 
ณ โรงแรม สบาย โฮเทลเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สมาคมได้ร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เรื่อง ความเดือดร้อนในกรณีที่ม็อบปิดถนน และคุณสิรภพ ได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ท่านรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่ง ถึงปัญหารถเครนที่น้ำหนักเกิน และท่านรัฐมนตรีได้ฝากให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (นายสมชัย ศิริวัฒนโชค) รับเรื่องนี้ไปดูแลด้วย
ครั้งที่ 12 วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

กรรมการและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ร่วมการประชุมไตรภาคีเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ 11ที่เดอะแพค อินเตอร์สปอร์ต

ครั้งที่ 11 วันที่ 5 กรกฎาคม  2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมประชุมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าในเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของทางสมาคมที่จ้ดเตรียมไว้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Works shop  ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ซึ่งวันประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ทำให้ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ซึ่งพบว่า กฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้น มีความแตกต่างในแนงทางการปฏิบัติ ระหว่างรถบรรทุกของผู้ประกอบการไทย กับรถบรรทุกของผู้ประกอบต่างชาติ


ครั้งที่ 10  วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมเดินทางไปรับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งตำรวจทางหลวง กองกำกับการ 1 ได้มอบให้กับสมาคม เนื่องในโอกาสที่สมาคมให้การสนับสนุนกิจกรรมของตำรวจทางหลวงในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ สมาคมได้ถือโอกาสฝากท่านผู้ใหญ่ของตำรวจทางหลวงให้ดูแลในเรืองเกี่ยวกับน้ำหนักรถเครนที่วิ่งบนทางหลวงด้วย
ครั้งที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมประชุมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งข้อมูลที่ได้เตรียมการนำเสนอเป็น PowerPoint พร้อมทั้งคัดเลือกหรือกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอข้อมูลของสมาคม ซึ่งสมาคมผู้ประกอบการรถเครนได้เสนอให้คุณสิริภพ พิชัยรัตนพงษ์ เป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล

ครั้งที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2556

กรรมการและสมาชิกได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบริษัท ธนูทอง เครน แอนด์เซอร์วิท ของคุณฉัตรภัทร ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งงานนี้ บอกได้อย่างเดียวว่า "ขอให้รวย ขอให้รวย"ครั้งที่ 7 วันที่ 24 มิถุนายน 2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมประชุมร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นให้สมาคมดำเนินการจัดทำ PowerPoint


ครั้งที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมประชุมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้หารือเรื่อง การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอข้อมูลปัญหาของสมาคมต่าง ๆ รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการรถเครนด้วย โดยที่ประชุมมอบหมายให้ทุกสมาคมทำ Work shop เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอรัฐมนตรี


ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิถุนายน 2556

กรรมการและสมาชิกได้ร่วมประชุมกับสมาคมการขนส่งภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ได้พบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) โดยได้นำเสนอข้อมูลปัญหาของผู้ประกอบการรถเครน เรื่องน้ำหนักเกินพิกัด ให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบปัญหา และได้มอบนโยบายให้ทุกสมาคมกลับไปจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อนำมาประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Work shop ร่วมกับท่านรัฐมนตรีอีกครั้ง
ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

กรรมการและสมาขิกได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดบริษัท และโรงงานของ ทาดาโน ประเทศไทย ที่ัจังหวัดระยอง
ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

กรรมการและสมาชิกได้ไปร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในการประชุมกับกรมทางหลวง เรื่องปัญหารถเครนน้ำหนักเกิน โดยได้พบกับ ผอ.โกสินทร์  เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ซึ่งสมาคมได้แจ้งให้ท่านและหัวหน้าด่านชั่งน้ำหนัก ที่มาร่วมประชุมได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556

กรรมการและสมาชิก ร่วมประชุมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย หารือเรื่องที่จะไปประชุมที่กรมทางหลวง

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

กรรมการและสมาชิก ร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับกองกำกับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.วรศักดิ์ นพสิทธิพร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธาน