Advertise With Us
สมาคมผู้ประการรถเครน

Board

ซื้อ-ขายรถเครน/อะไหล่

 

เช็คอีเมล์

 
 
 
 
 
39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-743-1655

085-600-3640
038-703-172
 
 

ตารางน้ำหนัก (Rated Loads Chart)

ตารางน้ำหนัก (Rated Loads Chart) คือ ตารางที่แสดงความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุดที่ยอมให้ (Working Loads Limit) ของรถเครน